Alle Berichten 2018-03-25T16:43:07+00:00

Berichten Alle Categorieën

5 januari05 , 01 ,2017

Dyslexie hoort thuis bij het onderwijs, niet bij de zorg.

5 januari 2017|Categories: Berichten, Dyslexie|

In de scans van het ministerie zitten ook scholen waar nauwelijks dyslexie wordt gemeld. Zijn dat scholen met welgestelde kinderen met veel cultureel kapitaal? Of zijn dat juist scholen waar ouders zoveel andere zorgen hebben dat ze niet zo snel alarm slaan? Of zijn het scholen waar goed taalles wordt gegeven? Die moeten worden gevonden. Dyslexie hoort thuis bij onderwijs, niet bij zorg.

Read more

9 februari09 , 02 ,2015

Jacqueline geregistreerd als behandelaar ERWD

9 februari 2015|Categories: Berichten, Dyscalculie|

Jacqueline geregistreerd als behandelaar ERWD

In 2014 heeft Jacqueline als onderzoeksassistent deelgenomen aan het ontwikkelen van een diagnostisch instrument op basis van het handelingsmodel van het protocol
Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD).

Het doel van dit landelijk protocol is het bieden van richtlijnen en handvatten voor de praktijk om optimaal rekenwiskunde-onderwijs te kunnen ontwikkelen voor alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 14 jaar.

Jacqueline onderzocht daartoe 4 leerlingen met ernstige rekenproblemen op 3 verschillende basisscholen in Mierlo, Geldrop en Helmond. In juni 2014 werd met een vervolgonderzoek bij dezelfde 4 leerlingen het onderzoek afgerond. Op basis van een uitgebreid onderzoeksverslag van 1 leerling kon Jacqueline de registratie aanvragen. Het onderzoeksverslag is reeds goedgekeurd door de projectleiding en op 9 februari 2015 is Jacqueline door de LBRT geregistreerd.

De LBRT is nog doende een landelijk online register te publiceren van geregistreerde behandelaars ERWD. Zolang dit register nog niet is gepubliceerd, vindt u hier het certificaat van registratie:

Meer informatie over het protocol ERWD voor het primair onderwijs is te vinden op deze webpagina van Balans digitaal.

Read more

1 augustus01 , 08 ,2013

Jacqueline volgt cursus “Behandelaar Dyscalculie”

1 augustus 2013|Categories: Berichten, Dyscalculie|

Jacqueline volgt cursus Behandelaar Dyscalculie

In 2012 is het KwaliteitsInstituut Dyscalulie (KID) opgericht, waarvan Prof. Dr. Hans van Luit voorzitter is. Dit instituut spant zich in om de criteria voor diagnositici en behandelaars bij dyscalculie te ontwikkelen en daaraan gewenste of verplichte scholing te koppelen.

Een nauwe samenwerking tussen Hans van Luit en de LBRT heeft inmiddels geleid tot de opzet van een inhoudelijke scholing voor “Behandelaar Dyscalculie”. Deze scholing is primair bedoeld voor RT-ers die hun Master SEN (of eerder een post-HBO remedial teaching) succesvol hebben afgerond en wordt vanuit de LBRT aangeboden. Het scholingstraject omvat de volgende inhoudelijke aspecten.

  • Recente ontwikkeling dyscalculie, theorie van dyscalculie, signaleren van vroege en kenmerkende problemen, toetsmethodes, onderzoeksmiddelen en “evidence based” behandelmethoden.
  • Leerlijnen en methoden, behandeling met en zonder comorbiditeit PO/VO, intakefase en strategiefase met taakanalyse, behandelopzet, behandelformulier, HGD, ordenen van het proces en rekenobservaties, leerlijnen, rekendomeinen en afstemming met school, leerkracht en intern begeleider.
  • Drie typen diagnostische rekengesprekken en reflectie op het eigen handelen.
  • Materialen, app’s en internet t.b.v. de integratie en indicatiestelling, advisering en uitvoering handelingsplan, consequenties voor de school, methodieken, advies aan ouders en ouderparticipatie.

Docenten:
Prof. Dr. Hans van Luit
Drs. Annette van der Put en Jeannette Blokland
Drs. Henk Logtenberg
Drs. Joep van Vugt

Read more

22 april22 , 04 ,2013

Balans presenteert het D&D-team – een filmpje over Dyslexie & Dyscalculie

22 april 2013|Categories: Berichten, Dyscalculie, Dyslexie|

Balans heeft samen met Keikiz tv een filmpje

gemaakt over dyslexie en dyscalculie
Read more

1 september01 , 09 ,2012

Balans symposium gedragsstoornissen

1 september 2012|Categories: Berichten, Gedrag|

In het kader van persoonlijke vakinhoudelijke ontwikkeling en het continue streven van A-rt om remedial teaching op het hoogste niveau te bieden heeft Jacqueline deelgenomen aan een symposium over gedragsstoornissen op 28 september 2012 in het Beatrixtheater te Utrecht. Het symposium wordt georganiseerd door Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

In 25 jaar van MBD naar , , , ODD en ….?

MBD heette het vijfentwintig jaar geleden: “Minimal Brain Dysfunction”. Omdat een dysfunctie van het brein bij de kinderen met dit etiket toen niet aantoonbaar was, werd overgestapt naar gedragsbeschrijvingen. We noemen het nu , , ODD of Dyspraxie, voorheen DCD.

Inmiddels weten we dat zuivere beelden nauwelijks voorkomen en er dikwijls veel overlap is bij de kenmerken.

Tijdens dit symposium wordt gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen , , en ODD en naar de gevolgen voor de klinische praktijk, op school en thuis.

Verschillende gerenommeerde sprekers laten hun licht schijnen over de situatie van kinderen toen, nu en in de toekomst.

Read more

1 september01 , 09 ,2012

Brochure A-rt

1 september 2012|Categories: A-rt, Berichten|

De nieuwe brochure van A-rt

De nieuwe brochure van A-rt is klaar. Vele scholen uit de omgeving hebben A-rt gevraagd een brochure ter beschikking te stellen om ouders te kunnen doorverwijzen naar de professionele begeleiding en behandeling die A-rt te bieden heeft voor leerlingen met leermoeilijkheden en leerstoornissen.

De brochure zal binnenkort op de omliggende scholen verkrijgbaar zijn en dient als eerste kennismaking met A-rt. De website is vervolgens een veel uitgebreidere informatiebron voor geïnteresseerde ouders.

Download brochure A-rt (3,8 MB)

Read more

Categorieën Berichten

Recent Tweets

Archief