Meertaligheid 2018-03-26T01:56:24+02:00

MEERTALIGHEID

We spreken van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal. Het gaat hierbij om kinderen met ouders waarbij één of beide ouders een andere moedertaal hebben dan het Nederlands, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en op school het Nederlands als tweede taal. Als het kind voor het tweede levensjaar in aanraking komt met de tweede taal, en het aanbod van de twee talen is nagenoeg gelijkwaardig, spreken we van een simultane tweetaligheid. Als het kind na het tweede levensjaar de tweede taal hoort en leert, maar hier duidelijk minder mee in aanraking komt dan met de eerste taal, noemen we het successieve tweetaligheid.

Vaak leren deze kinderen probleemloos beide talen, maar soms leidt dit tot leerachterstanden, met name op de gebieden begrijpend lezen, woordenschat en spelling.

Leerachterstand in combinatie met meertaligheid geeft een extra dimensie aan de behandeling. A-rt heeft ervaring met meertalige kinderen die als tweede taal Engels, Duits en Italiaans spreken.

REFERENTIES

Door het vertrouwen wat Jacqueline altijd in onze dochter heeft gehad, hebben wij eruit kunnen halen wat er in zat. Met nog Kaderadvies in het verleden gaat onze dochter komend schooljaar naar het VMBO-T!!! Jacqueline bedankt!! Je bent een kanjer!

Mevrouw E.

Dit hebben we echt aan jou te danken (en aan het harde werken van A.), maar zonder jou was dit haar echt niet gelukt !!!!! Wat een half jaar RT kan doen (jij verricht wonderen !!)

S., moeder van A.

A. vond het altijd erg fijn om naar jou toe te gaan, ze heeft veel van je mogen leren Jacqueline en daar zijn we je zeer dankbaar voor. Wat fijn dat we jou hebben leren kennen. EEN GROTE DANKJEWEL van ons !!

R. en S. en A.

OPENINGSTIJDEN

Ma-Vr 8:30-19:00
Zaterdag 9:00-17:00
Zondag gesloten

0492-667278

LOCATIE

“Als je focust op de gewenste toekomst wordt verandering gemakkelijker. Focus daarom op wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt.”

(Bron: F.P. Bannink)