Werkwijze 2018-03-08T17:53:41+02:00

Werkwijze

Elk kind is speciaal!

In haar werkwijze richt A‑rt zich vooral op de mogelijkheden die bij het kind aanwezig zijn om beter te gaan functioneren op school. A‑rt bekijkt op basis van een duidelijke sterkte- zwakte analyse waar het kind goed in is, zodat we de zwakke kanten daarmee kunnen versterken. A‑rt streeft naar vooruitgang. Elk kind is speciaal. Elk kind maakt zijn eigen unieke ontwikkeling door. Soms hebben kinderen tijdens die ontwikkeling een steuntje in de rug nodig, zodat ze weer verder kunnen. Zodat ze weer vooruit kunnen. A‑rt is er voor die kinderen!

Stap voor stap

Het eerste contact met A rt is meestal telefonisch. Ouders of scholen beschrijven het onderwijsleerprobleem en A rt geeft aan wat zij hierin kan betekenen. Wij zullen u dan ook informeren over de tarieven die wij hanteren. Tijdens dit gesprek wordt meestal duidelijk of het zin heeft een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is altijd kosteloos.

Er volgt na de aanmelding een mondelinge intake met de ouder(s)/verzorger(s). Bij de aanmelding vraag ik u de didactische gegevens van uw kind mee te brengen. Dit zijn de resultaten die uw kind behaald heeft op school en een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (dit kunt u opvragen bij de IB-er van uw school. Op grond van de informatie verkregen uit de gesprekken worden gezamenlijk de onderzoeksvragen met betrekking tot de mogelijke oorzaken van het onderwijsleerprobleem. Normaliter volgt op dit kennismakingsgesprek een pedagogisch-didactisch onderzoek.

Voordat de remedial teaching kan beginnen doet A-rt een pedagogisch-didactisch onderzoek gebaseerd op de geformuleerde onderzoeksvragen. Het onderzoek geschiedt op basis van gesprekken, observaties, vragenlijsten en verschillende toetsen. Niet alleen wordt tijdens dit onderzoek het leerprobleem nauwkeurig in kaart gebracht, maar dient ook voor om uw kind goed te leren kennen. Op basis van dit onderzoek wordt een uitgebreide grafische onderzoeksrapportage opgesteld. Het verslag wordt afgerond met conclusies en aanbevelingen voor de mogelijke vervolgstappen.

Als het onderzoek is afgerond, maken we een afspraak om de resultaten mede aan de hand van de grafische onderzoeksrapportage te bespreken en tot welke bevindingen en conclusies het onderzoek heeft geleid. Op basis hiervan geeft A-rt u advies over de mogelijke vervolgstappen. Vaak is dit een remedial teaching traject, maar dit kan soms ook een doorverwijzing naar een andere zorgverlener zijn. Na dit gesprek wordt het onderzoeksverslag opgesteld.

Indien u voor verdere begeleiding door A-rt kiest wordt op grond van alle gegevens door A-rt een handelingsplan opgesteld voor de individuele begeleiding. Normaliter is de behandelingsduur 1 uur per week. Telkens na ca. 3 maanden ontvangt u een schriftelijke rapportage, waaruit blijkt of de behandeling op basis van de geformuleerde doelstellingen het gewenste resultaat heeft. Indien gewenst kunnen we die mondeling bespreken. Indien nodig wordt het handelingsplan (en dus de behandeling) op basis van de resultaten aangepast. Alleen wanneer u A‑rt toestemming verleent, wordt er contact opgenomen met de school van uw kind. Dit is wel van groot belang voor het kind. Een goede samenwerking tussen OUDERS, SCHOOL en REMEDIAL TEACHER zal ten voordele werken voor uw kind. De individuele begeleiding kan zowel op school als in de praktijk plaatsvinden. De nadruk ligt op remediëren, compenseren én op het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Wanneer u voor een particuliere praktijk als A‑rt kiest bent u verzekerd van maatwerk en professionele hulpverlening!