Home 2024-06-17T09:53:48+02:00

Elk kind is speciaal.

Elk kind maakt zijn eigen unieke ontwikkeling door. Soms hebben kinderen tijdens die ontwikkeling een steuntje in de rug nodig, zodat ze weer verder kunnen. Zodat ze weer vooruit kunnen. A‑rt is er voor die kinderen!

Advanced Remedial Teaching (A‑rt) is een praktijk voor het begeleiden en behandelen van leerlingen met leer- en gedragsstoornissen en leermoeilijkheden, zoals bijvoorbeeld Dyslexie, Dyscalculie, NLD, ADHD, ADD, Autisme, PDD-NOS, Asperger, een combinatie van deze stoornissen, als ook de combinatie dyslexie bij hoogbegaafde kinderen. De praktijk is gevestigd in Mierlo en heeft haar werkgebied in de omgeving Mierlo, Geldrop, Nuenen, Brandevoort, Mierlo-Hout, Helmond en Eindhoven. A‑rt geeft professionele hulp zodat het kind leert omgaan met zijn/haar probleem en daardoor beter kan functioneren op school. De doelgroep van A‑rt zijn kinderen van vier tot en met twaalf jaar in het reguliere- en het speciale onderwijs.
LEES MEER

Openingstijden (op afspraak)

Maandag – Vrijdag 8:30 – 19:00
Zaterdag 9:00 – 17:00
Zondag gesloten

06-46106400

Welkom bij A-rt Advanced Remedial Teaching

Advanced Remedial Teaching (A‑rt) is een praktijk voor het begeleiden en behandelen van leerlingen met leer- en gedragsstoornissen en leermoeilijkheden, zoals bijvoorbeeld Dyslexie, Dyscalculie, NLD, ADHD, ADD, Autisme, PDD-NOS, Asperger, een combinatie van deze stoornissen, als ook de combinatie dyslexie bij hoogbegaafde kinderen. Maar ook voor die kinderen, waarbij het gewoon even niet lukt.

UW KIND CENTRAAL

In alles wat wij doen, stellen wij de behoefte en het belang van uw kind altijd centraal.

ONDERZOEK & ANALYSE

Wij beginnen altijd met een pedagogisch-didactisch onderzoek en daaropvolgende analyse.

M SEN REMEDIAL TEACHERS

Onze RT-ers hebben minimaal een Master SEN diploma en meerjarige ervaring met individueel onderwijs

MAATWERK!

Geen standaard programma, maar een behandeling op maat voor uw kind met uitgebreide rapportages.

EVEN VOORSTELLEN

A-rt Advanced Remedial Teaching is in 2005 opgericht door Jacqueline Kniepstra.

Jacqueline is oorspronkelijk opgeleid als notarisklerk en is vele jaren op diverse notariskantoren werkzaam geweest. Na de geboorte van haar 3 kinderen in de periode 1993-1998 groeide haar belangstelling voor het onderwijs en heeft ze zich in die richting omgeschoold. Met name de persoonlijke en individuele begeleiding en behandeling van kinderen op de basisschool beviel haar zo goed, dat ze zich verder is gaan specialiseren in Remedial Teaching.

LEES MEER
Jacqueline Kniepstra-Fabery de Jonge

Jacqueline Kniepstra M SEN

Geregistreerd Remedial Teacher,

Dyslexie- & Dyscalculiespecialist

Goede morgen Jacqueline, We hadden het advies om VMBO-T / HAVO te zijn. Hij was helemaal gelukkig en we waren ook actief. Je kunt nu naar de combiklas gaan, zodat je een MAVO of HAVO kunt worden. Hij krijgt dan les op HAVO-niveau. Nogmaals bedankt voor uw hulp. Mede dankzij uw positieve inzet is hij in een zeer korte tijd van kader naar MAVO / HAVO-niveau gegaan. Ik kan je iedereen aanbevelen. ????? S. (moeder van R.)

2016-02: R. - 11 jaar (Helmond): Begrijpend lezen en (ww-) spelling

Jacqueline, ongeveer 3 jaar geleden zijn we bij A-rt terecht gekomen. De schoolresultaten van onze dochter waren achtergebleven, wat ons zorgen baarde. Jacqueline deed onmiddellijk een didactische studie en we vonden een luisterend oor voor onze zorgen. Het toegenomen risico van de dyslexie screening test leek zichzelf te bevestigen. Op aanraden van Jacqueline hebben we onze dochter uitvoerig getest. Dan zouden we op zijn minst weten of we het gewoon niet van onze dochter konden verwachten omdat het er gewoon niet was. Of dat het erin zat, maar dat er iets was dat haar tegenhield. En ja, dat laatste was het geval. Het IQ was perfect, maar onze dochter bleek dyslectisch te zijn. Voor ons meer duidelijkheid. Dankzij Jacqueline heeft onze dochter meer zelfvertrouwen gekregen en heeft ze haar angst gedeeltelijk overwonnen. Jacqueline is er altijd in geslaagd om onze dochter op haar eigen manier te motiveren en te stimuleren. Het klikte ook heel goed tussen de twee. Vanwege het vertrouwen dat Jacqueline altijd in onze dochter had, waren we in staat om eruit te komen wat erin zat. Met ons box-advies in het verleden gaat onze dochter in het komende schooljaar naar de VMBO-T !!! Bedankt Jacqueline !! Je bent geweldig! E. Je bent geweldig! E. Je bent geweldig! E.

2014-07: F. - 12 jaar (Helmond): Dyslexie

Hoi Jacqueline, Wij zijn erg tevreden over de manier waarop je A. het afgelopen ½ jaar begeleid hebt. Dankzij de goede begeleiding en de inzet van A. zelf heeft ze haar leerniveau tot een hoger niveau kunnen tillen en heeft ze bereikt waar ze nu staat. A. is klaar voor de middelbare school. Je luistert naar de hulpvraag van A., maakt daar een stappenplan/programma op en stelt dit continu bij. Je kijkt wat A. nodig heeft. A. vond het altijd erg fijn om naar jou toe te gaan, ze heeft veel van je mogen leren Jacqueline en daar zijn we je zeer dankbaar voor. Wat fijn dat we jou hebben leren kennen. EEN GROTE DANKJEWEL van ons !! R. en S. en A.

2014-03: A. - 11 jaar (Mierlo): Begr. lezen, woordenschat en rekenen

Hoi Jacqueline, Ja hoor, A. heeft haar advies binnen. Ze mag naar de kansklas VMBO-T / HAVO. Ze was gestegen met haar begrijpend Lezen en haar motivatie was ontzettend goed. Ik zal het rapport woensdag wel meenemen, dan kun je het bekijken. Dit hebben we echt aan jou te danken (en aan het harde werken van A.), maar zonder jou was dit haar echt niet gelukt !!!!! Wat een half jaar RT kan doen (jij verricht wonderen !!) S., moeder van A.

2014-01: A. - 10 jaar (Mierlo): Begr. lezen, woordenschat en rekenen

Goede morgen Jacqueline, We hadden het advies om VMBO-T / HAVO te zijn. Hij was helemaal gelukkig en we waren ook actief. Je kunt nu naar de combiklas gaan, zodat je een MAVO of HAVO kunt worden. Hij krijgt dan les op HAVO-niveau. Nogmaals bedankt voor uw hulp. Mede dankzij uw positieve inzet is hij in een zeer korte tijd van kader naar MAVO / HAVO-niveau gegaan. Ik kan je iedereen aanbevelen. ????? S. (moeder van R.)

2016-02: R. - 11 jaar (Helmond): Begrijpend lezen en (ww-) spelling

Jacqueline, ongeveer 3 jaar geleden zijn we bij A-rt terecht gekomen. De schoolresultaten van onze dochter waren achtergebleven, wat ons zorgen baarde. Jacqueline deed onmiddellijk een didactische studie en we vonden een luisterend oor voor onze zorgen. Het toegenomen risico van de dyslexie screening test leek zichzelf te bevestigen. Op aanraden van Jacqueline hebben we onze dochter uitvoerig getest. Dan zouden we op zijn minst weten of we het gewoon niet van onze dochter konden verwachten omdat het er gewoon niet was. Of dat het erin zat, maar dat er iets was dat haar tegenhield. En ja, dat laatste was het geval. Het IQ was perfect, maar onze dochter bleek dyslectisch te zijn. Voor ons meer duidelijkheid. Dankzij Jacqueline heeft onze dochter meer zelfvertrouwen gekregen en heeft ze haar angst gedeeltelijk overwonnen. Jacqueline is er altijd in geslaagd om onze dochter op haar eigen manier te motiveren en te stimuleren. Het klikte ook heel goed tussen de twee. Vanwege het vertrouwen dat Jacqueline altijd in onze dochter had, waren we in staat om eruit te komen wat erin zat. Met ons box-advies in het verleden gaat onze dochter in het komende schooljaar naar de VMBO-T !!! Bedankt Jacqueline !! Je bent geweldig! E. Je bent geweldig! E. Je bent geweldig! E.

2014-07: F. - 12 jaar (Helmond): Dyslexie

Hoi Jacqueline, Wij zijn erg tevreden over de manier waarop je A. het afgelopen ½ jaar begeleid hebt. Dankzij de goede begeleiding en de inzet van A. zelf heeft ze haar leerniveau tot een hoger niveau kunnen tillen en heeft ze bereikt waar ze nu staat. A. is klaar voor de middelbare school. Je luistert naar de hulpvraag van A., maakt daar een stappenplan/programma op en stelt dit continu bij. Je kijkt wat A. nodig heeft. A. vond het altijd erg fijn om naar jou toe te gaan, ze heeft veel van je mogen leren Jacqueline en daar zijn we je zeer dankbaar voor. Wat fijn dat we jou hebben leren kennen. EEN GROTE DANKJEWEL van ons !! R. en S. en A.

2014-03: A. - 11 jaar (Mierlo): Begr. lezen, woordenschat en rekenen

Hoi Jacqueline, Ja hoor, A. heeft haar advies binnen. Ze mag naar de kansklas VMBO-T / HAVO. Ze was gestegen met haar begrijpend Lezen en haar motivatie was ontzettend goed. Ik zal het rapport woensdag wel meenemen, dan kun je het bekijken. Dit hebben we echt aan jou te danken (en aan het harde werken van A.), maar zonder jou was dit haar echt niet gelukt !!!!! Wat een half jaar RT kan doen (jij verricht wonderen !!) S., moeder van A.

2014-01: A. - 10 jaar (Mierlo): Begr. lezen, woordenschat en rekenen

WERKWIJZE

“Als je focust op de gewenste toekomst wordt verandering gemakkelijker. Focus daarom op wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt.”
(Bron: F.P. Bannink)

Het eerste contact met A rt is meestal telefonisch. Ouders of scholen beschrijven het onderwijsleerprobleem en A rt geeft aan wat zij hierin kan betekenen.

LEES MEER

Er volgt na de aanmelding een mondelinge intake met de ouder(s)/verzorger(s). Bij de aanmelding vraag ik u de didactische gegevens van uw kind mee te brengen.

LEES MEER

Voordat de remedial teaching kan beginnen doet A-rt een pedagogisch-didactisch onderzoek gebaseerd op de geformuleerde onderzoeksvragen.

LEES MEER

Als het onderzoek is afgerond, maken we een afspraak om de resultaten mede aan de hand van de grafische onderzoeksrapportage te bespreken en tot welke bevindingen en conclusies het onderzoek heeft geleid.

LEES MEER

Indien u voor verdere begeleiding door A-rt kiest wordt op grond van alle gegevens door A-rt een handelingsplan opgesteld voor de individuele begeleiding.

LEES MEER

Voordat de remedial teaching kan beginnen doet A-rt een pedagogisch-didactisch onderzoek gebaseerd op de geformuleerde onderzoeksvragen.

LEES MEER

BEKIJK ONZE PRESENTATIE-VIDEO

In deze video van 2 minuten krijgt u een goed beeld van de werkzaamheden van een Remedial Teacher en wat onze praktijk voor uw kind kan betekenen.

Play

Leerachterstand

Leerachterstand is de achterstand op een bepaald leergebied t.o.v. ‘de gemiddelde leerling’ met dezelfde leeftijd en hetzelfde genoten onderwijs. Uw kind is per definitie niet ‘de gemiddelde leerling’. Er ontstaat bij ouders onzekerheid als de resultaten spontaan of geleidelijk lager worden dan op grond van de capaciteiten en/of leerprestaties in het algemeen of op andere leergebieden verondersteld zou mogen worden.

LEES MEER

Dyslexie

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees-, begrijpend lees- en spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

LEES MEER

Dyscalculie

Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken).

LEES MEER

Maak een afspraak

Waarschijnlijk tobt u al langer met de leerproblemen en/of leerstoornis van uw kind. Voordat ouders bij ons komen, zijn er vaak al de nodige gesprekken met onder andere de school geweest. Honderden ouders gingen u al voor. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag wat we voor u en uw kind kunnen betekenen.