Team 2021-05-19T13:05:52+00:00

Het team van A-rt

Jacqueline Kniepstra-Fabery de Jonge
Jacqueline Kniepstra M SEN
Geregistreerd
Remedial Teacher,
Dyslexie- en
Dyscalculiespecialist

Jacqueline Kniepstra-Fabery de Jonge is gediplomeerd notarisklerk en is vele jaren op diverse notariskantoren werkzaam geweest. Na de geboorte van haar 3 kinderen in de periode 1993-1998 groeide haar belangstelling voor het onderwijs en heeft ze zich in die richting omgeschoold. Met name de persoonlijke en individuele begeleiding en behandeling van kinderen op de basisschool beviel haar zo goed, dat ze zich verder is gaan specialiseren in Remedial Teaching.

Jacqueline heeft de volgende opleidingen succesvol afgerond:

  • HBO PABO Leerkracht basisonderwijs (2003)
  • Post-HBO Leraar Speciaal Onderwijs, Remedial Teaching (2005)
  • Master SEN, Dyslexie Specialist (2010)
  • Dyscalculie en rekenproblemen (2012) Prof. Dr. Hans van Luit
  • Geregistreerd behandelaar ERWD (2015)
  • RD4-rekenspecialist (2017)
  • Werkhoudingsproblemen bij kinderen 4-12 jaar (2019)

Tot 2013 heeft Jacqueline alle kinderen persoonlijk begeleid. Hoewel daardoor de capaciteit van A-rt beperkt is, kunnen ouders en kinderen erop vertrouwen, dat de behandeling optimaal is. De vraag naar remedial teaching door A-rt is echter inmiddels zo groot, dat een moeilijke keuze gemaakt moest worden. Nieuwe cliënten die veelal op aanraden van bestaande- of voormalige cliënten naar A-rt komen vanwege een capaciteitsgebrek teleurstellen, of …uitbreiden. De tweede optie was voor Jacqueline uitsluitend acceptabel als de kwaliteit van de behandeling optimaal en onveranderd hoog zou blijven.

Er is gekozen voor de tweede optie. Sinds januari 2013 werken er voor A-rt zorgvuldig geselecteerde Remedial Teachers die minimaal hun Master SEN (of gelijkwaardig) hebben behaald alsmede over ruime ervaring beschikken. Momenteel is/zijn dit:

Marcia van den Heuvel-Van der Steen
Marcia van den Heuvel-Van der Steen
Remedial Teacher
 
2017 – Jungle Memory coach
2004 – Post HBO Remedial Teaching
2001 – PABO Leraar Basisonderwijs