Leerachterstand 2018-03-26T01:23:25+02:00

LEERACHTERSTAND

WAT IS LEERACHTERSTAND?

Leerachterstand is een tamelijk subjectief begrip. De leerachterstand wordt gedefinieerd als de achterstand op een bepaald leergebied (lezen, spelling, rekenen, etc.) die een kind heeft ten opzichte van ‘de gemiddelde leerling’ met dezelfde leeftijd en hetzelfde genoten onderwijs. Uw kind is per definitie niet ‘de gemiddelde leerling’.

Het is dan ook volstrekt normaal, dat een kind met minder dan gemiddelde capaciteiten een leerachterstand ontwikkelt ten opzichte van ‘de gemiddelde leerling’. In dit geval is er voor het betreffende kind geen leerachterstand als zodanig, maar presteert het kind op basis van zijn of haar capaciteiten.

Er ontstaat bij ouders onzekerheid als de resultaten op één of meerdere leergebieden spontaan of geleidelijk lager worden dan op grond van de capaciteiten en/of leerprestaties in het algemeen of op andere leergebieden verondersteld zou mogen worden.

Een tweede reden die onzekerheid bij ouders veroorzaakt is een schooladvies afgegeven door de basisschool waarvan de ouders vinden, dat zij dit niet passend vinden voor hun kind.

Ook komt het voor, dat door gewijzigde omstandigheden van de omgeving van het kind er een voor de hand liggende verklaring wordt vermoed voor het ontstaan van leerachterstanden (bijvoorbeeld door een scheiding van de ouders, overlijden van een naaste, medische aandoening, etc.).

A-rt kan u in deze gevallen dan helpen, door middel van een pedagogisch-didactisch onderzoek vast te stellen welke leerproblemen samenhangen met de opgelopen leerachterstand. Als een risico op een leerstoornis wordt vastgesteld, kan A-rt u doorverwijzen voor de definitieve diagnose. Vervolgens kan door remedial teaching de leerachterstand worden aangepakt.

REFERENTIES

Door het vertrouwen wat Jacqueline altijd in onze dochter heeft gehad, hebben wij eruit kunnen halen wat er in zat. Met nog Kaderadvies in het verleden gaat onze dochter komend schooljaar naar het VMBO-T!!! Jacqueline bedankt!! Je bent een kanjer!

Mevrouw E.

Dit hebben we echt aan jou te danken (en aan het harde werken van A.), maar zonder jou was dit haar echt niet gelukt !!!!! Wat een half jaar RT kan doen (jij verricht wonderen !!)

S., moeder van A.

A. vond het altijd erg fijn om naar jou toe te gaan, ze heeft veel van je mogen leren Jacqueline en daar zijn we je zeer dankbaar voor. Wat fijn dat we jou hebben leren kennen. EEN GROTE DANKJEWEL van ons !!

R. en S. en A.

OPENINGSTIJDEN

Ma-Vr 8:30-19:00
Zaterdag 9:00-17:00
Zondag gesloten

   0492-667278

LOCATIE

“Als je focust op de gewenste toekomst wordt verandering gemakkelijker. Focus daarom op wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt.”

(Bron: F.P. Bannink)