Jacqueline 2022-02-08T23:40:08+02:00

A-rt Advanced Remedial Teaching

Jacqueline Kniepstra-Fabery de Jonge
Jacqueline Kniepstra M SEN
Geregistreerd
Remedial Teacher,
Dyslexie- en
Dyscalculiespecialist

Jacqueline Kniepstra-Fabery de Jonge is gediplomeerd notarisklerk en is vele jaren op diverse notariskantoren werkzaam geweest. Na de geboorte van haar 3 kinderen in de periode 1993-1998 groeide haar belangstelling voor het onderwijs en heeft ze zich in die richting omgeschoold. Met name de persoonlijke en individuele begeleiding en behandeling van kinderen op de basisschool beviel haar zo goed, dat ze zich verder is gaan specialiseren in Remedial Teaching.

Jacqueline heeft de volgende opleidingen succesvol afgerond:

  • HBO PABO Leerkracht basisonderwijs (2003)
  • Post-HBO Leraar Speciaal Onderwijs, Remedial Teaching (2005)
  • Master SEN, Dyslexie Specialist (2010)
  • Dyscalculie en rekenproblemen (2012) Prof. Dr. Hans van Luit
  • Geregistreerd behandelaar ERWD (2015)
  • RD4-rekenspecialist (2017)
  • Werkhoudingsproblemen bij kinderen 4-12 jaar (2019)