Ze kan bereiken wat ze wil, vooral doordat Jacqueline in haar leven is gekomen!

K. – 12 jaar (Mierlo): Spelling, rekenen en zelfvertrouwen

Hoe wij bij Jacqueline terecht gekomen zijn en wat dit voor de rest van K. haar leven zal betekenen!

Hallo Jacqueline,

K. had een zéér slechte score bij de entreetoets in groep 6, een percentiel van 3. Volgens de lerares van groep 6 moest ik me helemaal geen zorgen om K. maken.

Die toets gaf geen reëel beeld van wat K. in haar mars had. Natuurlijk ging ik wel met een dubbel gevoel weg na dit gesprek!

In groep 7 kreeg ik echter van de lerares van K. te horen dat K. in de 2 jaar tussen eind groep 4 en eind groep 6 bij bepaalde vakken van A score naar D score was gegaan. K. had deze 2 jaar een goed rapport gehad zonder onvoldoendes, maar dit bleek dus niet op waarheid te berustten en waren wij hiervan niet op de hoogte.

Toen kwam mijn vraag: wat moeten we doen, moet ik bijles gaan regelen? Volgens de lerares was dit niet nodig. K. zou van school extra huiswerk meekrijgen. Dit was zeer goed bedoeld en heeft zeker wel wat geholpen, maar het werkte niet echt. Ik hielp haar thuis waar nodig bij dit huiswerk en aangezien ik geen didactische achtergrond heb, ben ik hier niet zo goed in, verloor ook weleens mijn geduld als ik iets al meerdere keren uitgelegd had en dat verdiende K. niet.

Dus eind groep 7 zijn we bij Jacqueline terecht gekomen. Wat een openbaring! Ze heeft K. getest en hieruit bleek, dat er een achterstand was opgelopen van 7 maanden bij woordenschat, 3 maanden bij begrijpend lezen en 6 maanden bij rekenen.

Ze is met K. aan de slag gegaan, maar vooral gaf ze K. weer zelfvertrouwen. K. maakte thuis haar huiswerk en ging elke maandag met een lach op haar gezicht naar de RT. Vooral de manier waarop Jacqueline K. heeft begeleid heeft resultaat opgeleverd. Ook heeft Jacqueline oog voor andere dingen dan alleen de RT. Bij ons was dit de thuissituatie, waardoor K. met nog meer plezier naar de RT ging.

Daarnaast heeft Jacqueline meegedacht wat de beste middelbare school voor K. was. De basisschool had het advies gegeven van VMBO-kader met lwoo en dit zou echt niet hoger uitkomen. Jacqueline gaf als advies om K. naar het Antoon Schellenscollege te laten gaan. Daar is K. getest en aangenomen, met als grote verrassing dat K. VMBO-theoretisch met lwoo mocht gaan doen. K. zit nu 1 week hier op school en wat een succes! Ze is hier helemaal op haar plek en gaat weer met een lach naar school, komt thuis, gaat meteen huiswerk maken en zet alles al klaar voor de volgende dag. Hierbij zie ik ook de toegevoegde waarde van de RT bij Jacqueline. Bij haar heeft ze al in groep 8 geleerd hoe ze moet plannen en haar huiswerk moet maken!

Als alles zo doorgaat kan K. bereiken wat ze wil, vooral doordat Jacqueline in haar leven is gekomen!

Nogmaals, bedankt voor alles en tot ziens.

Groeten, L., moeder van K

Read more

2018-03-31T12:55:15+00:00

Leave A Comment