Berichten

/Berichten

A-rt gebruikt de rapportage van DLE-Tool.

Waarom A-rt de DLE-Tool heeft ontwikkeld?

DLE-Tool is een uniek rapportagesysteem, waarmee behaalde resultaten op een groot aantal veel gebruikte toetsen in het basisonderwijs, in de remedial teaching praktijken en bij dyslexie- en dyscalculiebehandelingen grafisch worden weergegeven.

Wat mis je het meeste of wat zou je het liefste anders willen doen in je praktijk? Deze vraag werd Jacqueline in 2012 gesteld.

ANALYSE:
“Ik ben niet tevreden over de onderzoeksverslagen en handelingsplannen” was haar directe reactie. Veel te veel lezen, geen overzicht, geen structuur. Dit was het startpunt van de analyse die uiteindelijk leidde tot de ontwikkeling van DLE-Tool. Het onderzoeksverslag stond bol van de testgegevens en resultaten waarbij de lezer (ouders/scholen) als snel door de bomen het bos niet meer zag. De handelingsplannen werden telkens aangevuld met nieuwe gegevens waarbij structuur en progressie niet bepaald helder gepresenteerd werden. Zo is bijvoorbeeld erfelijkheid een belangrijke risicofactor voor dyslexie. Het is dan bijna wreed om ouders van dyslectische kinderen lange en wollige verslagen en plannen te presenteren doorspekt met vakjargon.
Tijdens de analyse kwam helder naar voren, dat de DL/DLE voor Remedial Teachers en behandelpraktijken de meest bepalende indicator is voor de behandeling. Immers hiermee bepaalt de behandelaar tot welk punt een leerling de stof wel beheerst en dus met de remediëring moet worden begonnen.

ONTWIKKELING:
Minder lezen meer zien was het motto, dus zoveel mogelijk grafisch. Nu zijn grafieken vaak slecht leesbaar. De kunst bij het maken van grafieken is alle niet-essentiële informatie weglaten, “less is more” zogezegd. In één oogopslag moet de lezer de boodschap van de grafiek begrijpen. In Excel werd een systeem ontwikkeld, waarbij alle testen werden opgenomen die in de praktijk van A-rt Advanced Remedial Teaching werden gebruikt. Dit systeem werd 4 jaar ingezet in de praktijk. De reacties van ouders waren uiterst positief.

Jacqueline vertelt:
“De evaluatiegesprekken met ouders zijn zoveel beter geworden. Direct naar de kern van de problemen, gefocust en helder. Ouders waarderen deze duidelijkheid enorm. Je wordt zelf ook direct aangezet de behandeling te overdenken als de resultaten een keer achterblijven bij de vooraf geformuleerde doelstellingen. Doordat alle toets- en testresultaten nu helder in de rapportage zijn opgenomen, kan ik me in mijn onderzoeksverslag en handelingsplan beperken tot de analyse van deze resultaten en het daaruit voortvloeiende maatwerk. Dat komt de helderheid en de leesbaarheid zeer ten goede. Een winstpunt vind ik de betrokkenheid van vaders bij de gesprekken. Moeders voeren vaak het woord en vinden het sociale welbevinden heel belangrijk. Vaders luisteren dan vaak achteroverleunend in de stoel. Als de rapportage op tafel komt, komen ze overeind, schuiven aan en zijn direct één en al aandacht.”
De vele enthousiaste reacties van ouders, scholen, collega’s en onderzoekspraktijken bracht ze op het idee, de excel-versie die veel handmatig werk betekende, te laten doorontwikkelen in een online webapplicatie. Sinds augustus 2016 is de applicatie online en beschikbaar voor elke RT- en/of behandelpraktijk.

Read more

By | 2018-04-06T22:07:47+00:00 6 april 2018|A-rt, Berichten, Remedial Teaching|0 Comments

Jacqueline begonnen met invoering RD4

Analyse rekenproblemen met RD4

Jacqueline is 1 van de betrokken 60 rekenspecialisten die eind 2016 gestart is met de invoering van de digitale versie van de RD4.

Als kinderen zich met rekenen niet in hetzelfde tempo ontwikkelen als andere kinderen, wil dat niet meteen zeggen dat zij niet kunnen leren rekenen. Het betekent wel dat het rekenonderwijs zorgvuldig op de ontwikkeling van zo’n bijzonder kind moet worden afgestemd om problemen te voorkomen. In groep 2 en 3 is vaak al te zien bij welke kinderen het ontwikkelingsproces anders verloopt. Dan kan ook al worden ingegrepen. Als er te lang wordt gewacht, is de kans groot dat deze kinderen in groep 3, 4 of 5 afhaken. Daarom is RD4 ontwikkeld.

Download de Flyer RD4-rekenen

Meer informatie over RD4 is te vinden op RD4-rekenen

Read more

By | 2018-04-06T15:47:59+00:00 1 februari 2017|Berichten, Dyscalculie|0 Comments

Dyslexie hoort thuis bij het onderwijs, niet bij de zorg.

In de scans van het ministerie zitten ook scholen waar nauwelijks dyslexie wordt gemeld. Zijn dat scholen met welgestelde kinderen met veel cultureel kapitaal? Of zijn dat juist scholen waar ouders zoveel andere zorgen hebben dat ze niet zo snel alarm slaan? Of zijn het scholen waar goed taalles wordt gegeven? Die moeten worden gevonden. Dyslexie hoort thuis bij onderwijs, niet bij zorg.

Read more

By | 2018-04-07T11:09:44+00:00 5 januari 2017|Berichten, Dyslexie|0 Comments

Jacqueline geregistreerd als behandelaar ERWD

Jacqueline geregistreerd als behandelaar ERWD

In 2014 heeft Jacqueline als onderzoeksassistent deelgenomen aan het ontwikkelen van een diagnostisch instrument op basis van het handelingsmodel van het protocol
Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD).

Het doel van dit landelijk protocol is het bieden van richtlijnen en handvatten voor de praktijk om optimaal rekenwiskunde-onderwijs te kunnen ontwikkelen voor alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 14 jaar.

Jacqueline onderzocht daartoe 4 leerlingen met ernstige rekenproblemen op 3 verschillende basisscholen in Mierlo, Geldrop en Helmond. In juni 2014 werd met een vervolgonderzoek bij dezelfde 4 leerlingen het onderzoek afgerond. Op basis van een uitgebreid onderzoeksverslag van 1 leerling kon Jacqueline de registratie aanvragen. Het onderzoeksverslag is reeds goedgekeurd door de projectleiding en op 9 februari 2015 is Jacqueline door de LBRT geregistreerd.

De LBRT is nog doende een landelijk online register te publiceren van geregistreerde behandelaars ERWD. Zolang dit register nog niet is gepubliceerd, vindt u hier het certificaat van registratie:

Meer informatie over het protocol ERWD voor het primair onderwijs is te vinden op deze webpagina van Balans digitaal.

Read more

By | 2018-04-06T16:06:14+00:00 9 februari 2015|Berichten, Dyscalculie|0 Comments

Jacqueline volgt cursus “Behandelaar Dyscalculie”

Jacqueline volgt cursus Behandelaar Dyscalculie

In 2012 is het KwaliteitsInstituut Dyscalulie (KID) opgericht, waarvan Prof. Dr. Hans van Luit voorzitter is. Dit instituut spant zich in om de criteria voor diagnositici en behandelaars bij dyscalculie te ontwikkelen en daaraan gewenste of verplichte scholing te koppelen.

Een nauwe samenwerking tussen Hans van Luit en de LBRT heeft inmiddels geleid tot de opzet van een inhoudelijke scholing voor “Behandelaar Dyscalculie”. Deze scholing is primair bedoeld voor RT-ers die hun Master SEN (of eerder een post-HBO remedial teaching) succesvol hebben afgerond en wordt vanuit de LBRT aangeboden. Het scholingstraject omvat de volgende inhoudelijke aspecten.

  • Recente ontwikkeling dyscalculie, theorie van dyscalculie, signaleren van vroege en kenmerkende problemen, toetsmethodes, onderzoeksmiddelen en “evidence based” behandelmethoden.
  • Leerlijnen en methoden, behandeling met en zonder comorbiditeit PO/VO, intakefase en strategiefase met taakanalyse, behandelopzet, behandelformulier, HGD, ordenen van het proces en rekenobservaties, leerlijnen, rekendomeinen en afstemming met school, leerkracht en intern begeleider.
  • Drie typen diagnostische rekengesprekken en reflectie op het eigen handelen.
  • Materialen, app’s en internet t.b.v. de integratie en indicatiestelling, advisering en uitvoering handelingsplan, consequenties voor de school, methodieken, advies aan ouders en ouderparticipatie.

Docenten:
Prof. Dr. Hans van Luit
Drs. Annette van der Put en Jeannette Blokland
Drs. Henk Logtenberg
Drs. Joep van Vugt

Read more

By | 2018-04-06T16:13:18+00:00 1 augustus 2013|Berichten, Dyscalculie|0 Comments

Balans presenteert het D&D-team – een filmpje over Dyslexie & Dyscalculie

Balans heeft samen met Keikiz tv een filmpje

gemaakt over dyslexie en dyscalculie
Read more

By | 2018-04-07T11:12:38+00:00 22 april 2013|Berichten, Dyscalculie, Dyslexie|0 Comments

Balans symposium gedragsstoornissen

In het kader van persoonlijke vakinhoudelijke ontwikkeling en het continue streven van A-rt om remedial teaching op het hoogste niveau te bieden heeft Jacqueline deelgenomen aan een symposium over gedragsstoornissen op 28 september 2012 in het Beatrixtheater te Utrecht. Het symposium wordt georganiseerd door Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

In 25 jaar van MBD naar , , , ODD en ….?

MBD heette het vijfentwintig jaar geleden: “Minimal Brain Dysfunction”. Omdat een dysfunctie van het brein bij de kinderen met dit etiket toen niet aantoonbaar was, werd overgestapt naar gedragsbeschrijvingen. We noemen het nu , , ODD of Dyspraxie, voorheen DCD.

Inmiddels weten we dat zuivere beelden nauwelijks voorkomen en er dikwijls veel overlap is bij de kenmerken.

Tijdens dit symposium wordt gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen , , en ODD en naar de gevolgen voor de klinische praktijk, op school en thuis.

Verschillende gerenommeerde sprekers laten hun licht schijnen over de situatie van kinderen toen, nu en in de toekomst.

Read more

By | 2018-04-06T16:53:41+00:00 1 september 2012|Berichten, Gedrag|0 Comments

Brochure A-rt

De nieuwe brochure van A-rt

De nieuwe brochure van A-rt is klaar. Vele scholen uit de omgeving hebben A-rt gevraagd een brochure ter beschikking te stellen om ouders te kunnen doorverwijzen naar de professionele begeleiding en behandeling die A-rt te bieden heeft voor leerlingen met leermoeilijkheden en leerstoornissen.

De brochure zal binnenkort op de omliggende scholen verkrijgbaar zijn en dient als eerste kennismaking met A-rt. De website is vervolgens een veel uitgebreidere informatiebron voor geïnteresseerde ouders.

Download brochure A-rt (3,8 MB)

Read more

By | 2018-04-06T15:06:33+00:00 1 september 2012|A-rt, Berichten|0 Comments

Jacqueline voltooit cursus Dyscalculie

Cursus “Dyscalculie en rekenproblemen”

In het kader van persoonlijke vakinhoudelijke ontwikkeling en het continue streven van A-rt om remedial teaching op het hoogste niveau te bieden heeft Jacqueline succesvol de cursus “Dyscalculie en rekenproblemen” afgerond bij Prof. Dr. Hans van Luit, hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht.

By | 2018-04-06T16:24:35+00:00 1 april 2012|Berichten, Dyscalculie|0 Comments

Sanne’s werkstuk over Dyslexie

Dyslexie werkstuk Sanne

Sanne (11 jaar) heeft een prachtig werkstuk gemaakt over Dyslexie. Ze legt heel goed uit wat Dyslexie precies is, wat het betekent als je Dyslexie hebt en hoe je er mee kunt omgaan. Sanne wordt sinds augustus 2011 door Jacqueline bij Advanced Remedial Teaching begeleid. Jacqueline was zo onder de indruk van dit prachtige werkstuk, dat Sanne’s werkstuk een plekje op de website van A-rt verdiend. Super gedaan Sanne !!

Download dyslexiewerkstuk Sanne

By | 2018-04-06T15:31:45+00:00 1 maart 2012|Berichten, Dyslexie|0 Comments