Berichten 2018-03-25T16:57:29+00:00

Rondom de RT

augustus 2013

Jacqueline volgt cursus “Behandelaar Dyscalculie”

1 augustus 2013|Categories: Berichten, Dyscalculie|

Jacqueline volgt cursus Behandelaar Dyscalculie

In 2012 is het KwaliteitsInstituut Dyscalulie (KID) opgericht, waarvan Prof. Dr. Hans van Luit voorzitter is. Dit instituut spant zich in om de criteria voor diagnositici en behandelaars bij dyscalculie te ontwikkelen en daaraan gewenste of verplichte scholing te koppelen.

Een nauwe samenwerking tussen Hans van Luit en de LBRT heeft inmiddels geleid tot de opzet van een inhoudelijke scholing voor “Behandelaar Dyscalculie”. Deze scholing is primair bedoeld voor RT-ers die hun Master SEN (of eerder een post-HBO remedial teaching) succesvol hebben afgerond en wordt vanuit de LBRT aangeboden. Het scholingstraject omvat de volgende inhoudelijke aspecten.

  • Recente ontwikkeling dyscalculie, theorie van dyscalculie, signaleren van vroege en kenmerkende problemen, toetsmethodes, onderzoeksmiddelen en “evidence based” behandelmethoden.
  • Leerlijnen en methoden, behandeling met en zonder comorbiditeit PO/VO, intakefase en strategiefase met taakanalyse, behandelopzet, behandelformulier, HGD, ordenen van het proces en rekenobservaties, leerlijnen, rekendomeinen en afstemming met school, leerkracht en intern begeleider.
  • Drie typen diagnostische rekengesprekken en reflectie op het eigen handelen.
  • Materialen, app’s en internet t.b.v. de integratie en indicatiestelling, advisering en uitvoering handelingsplan, consequenties voor de school, methodieken, advies aan ouders en ouderparticipatie.

Docenten:
Prof. Dr. Hans van Luit
Drs. Annette van der Put en Jeannette Blokland
Drs. Henk Logtenberg
Drs. Joep van Vugt

Read more

april 2013

Balans presenteert het D&D-team – een filmpje over Dyslexie & Dyscalculie

22 april 2013|Categories: Berichten, Dyscalculie, Dyslexie|

Balans heeft samen met Keikiz tv een filmpje

gemaakt over dyslexie en dyscalculie
Read more

september 2012

Balans symposium gedragsstoornissen

1 september 2012|Categories: Berichten, Gedrag|

In het kader van persoonlijke vakinhoudelijke ontwikkeling en het continue streven van A-rt om remedial teaching op het hoogste niveau te bieden heeft Jacqueline deelgenomen aan een symposium over gedragsstoornissen op 28 september 2012 in het Beatrixtheater te Utrecht. Het symposium wordt georganiseerd door Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

In 25 jaar van MBD naar , , , ODD en ….?

MBD heette het vijfentwintig jaar geleden: “Minimal Brain Dysfunction”. Omdat een dysfunctie van het brein bij de kinderen met dit etiket toen niet aantoonbaar was, werd overgestapt naar gedragsbeschrijvingen. We noemen het nu , , ODD of Dyspraxie, voorheen DCD.

Inmiddels weten we dat zuivere beelden nauwelijks voorkomen en er dikwijls veel overlap is bij de kenmerken.

Tijdens dit symposium wordt gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen , , en ODD en naar de gevolgen voor de klinische praktijk, op school en thuis.

Verschillende gerenommeerde sprekers laten hun licht schijnen over de situatie van kinderen toen, nu en in de toekomst.

Read more

Brochure A-rt

1 september 2012|Categories: A-rt, Berichten|

De nieuwe brochure van A-rt

De nieuwe brochure van A-rt is klaar. Vele scholen uit de omgeving hebben A-rt gevraagd een brochure ter beschikking te stellen om ouders te kunnen doorverwijzen naar de professionele begeleiding en behandeling die A-rt te bieden heeft voor leerlingen met leermoeilijkheden en leerstoornissen.

De brochure zal binnenkort op de omliggende scholen verkrijgbaar zijn en dient als eerste kennismaking met A-rt. De website is vervolgens een veel uitgebreidere informatiebron voor geïnteresseerde ouders.

Download brochure A-rt (3,8 MB)

Read more

Categorieën Berichten

Recent Tweets

Archief